Menu

VallensbækPortal

Din lokale indgang til nettet

Kort og adresser

Download kort
www.download.kortforsyningen.dk

Danmarksadresser.dk
Har matrikelnumre, søg først på en adresse
www.danmarksadresser.dk

Adresse-info med matrikel numre
www.adresse-info.dk/Vis

Kort på nettet v/Geodatastyrelsen
www.kmswww3.kms.dk/kortpaanettet

Kort - Matrikel-Info
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.mingrund.dk

Historiske kort på nettet
v/Miljøministeriet/Geodatastyrelsen
www.hkpn.gst.dk

​DinGeo information
DinGeo har samlet informationer om trafikstøj, nærmeste risikovirksomheder info om lokalomådet og økonomi.
www.dingeo.dk

Ejendomsdata v/SKAT
www.ois.dk

Find en boligs værdi
Alt om 1,2 mio. danske ejerboliger.
www.bolighed.dk