Menu

VallensbækPortal

Din lokale indgang til nettet

Bibliotek

Vallensbæk Kultur- & Borgerhus
Vallensbæk Stationstorv 40, 2665 Vallensbæk Strand
Telefon: 4797 4700 
www.kulturogborgerhus.vallensbaek.dk
Arrangementer
www.kulturogborgerhus.vallensbaek.dk ... 

Foreningsnetværk Vallensbæk
Netværket er Folkeoplysningsudvalgets initiativ.
www.frivilligeogforeninger.vallensbaek.dk ...
www.facebook.com/frivilligivallensbaek

Ældre Sagen i Vallensbæk
Højrupgård, Højrupgårdsvej 1, 2625 Vallensbæk
www.kommunesider.aeldresagen.dk ...

Dansk Blindesamfund i Vallensbæk
www.vallensbækportal.dk/kultur/foreninger ...

 

Hjemmeværnskompagni Vallensbæk
Vejlegårdsvej 113, 2625 Vallensbæk
www.hjv.dk/oe/HVKVBK

Vallensbækmose
www.vallensbaekmose.dk

Gideonskolen
En kristen skolen på vestegnen
Strandesplanaden 101, 2665 Vallensbæk Strand
www.gideonskolen.dk

Børn

Vallensbæk Børneteater
www.zebragruppen.blogspot.dk

Børn i byen - København og omegn
www.bornibyen.dk

De bedste brætspil til børn
www.guldbrikken.dk

Vallensbæk Sejlklub
Vallensbæk Havnevej, 2625 Vallensbæk
www.facebook.com/Vallensbaeksejlklub
www.kultunaut.dk ...
www.vallensbaek-sejlklub.dk

Vallensbæk Sejlklub Sejlerskole
www.kapsejl.dk/sejlskole/vsk ...

Vallensbæk Modelskibs Klub 
www.vallensbaekmodelskibsklub.dk

Vallensbæk Ju Jitsu Klub
www.vjjk.eu

Ældre

Cykling uden alder 
Cykling uden alder er på en vigtig mission: at give de ældre ret til vind i håret.
www.cyklingudenalder.dk/find/vallensbaek

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk
www.ishoej.hjerteforeningen.dk

Kulturnyt DK

Teater nyt

Peripeti teatertidsskrift 
www.peripeti.dk